Onze werkwijze

Aantrekkelijk. Begrijpelijk. Creatief. Zo hoort communicatie te zijn, vinden wij. Inhoud en vorm horen het publiek aan te spreken, anders begint niemand te lezen of te luisteren. De boodschap moet zo eenvoudig zijn dat uw publiek begrijpt wat u bedoelt. En tegelijk mag het taalgebruik best origineel en creatief zijn. Een goed verteld verhaal leest tenslotte veel beter dan een saaie opsomming van de feiten.

Eenvoudig taalgebruik

Met eenvoudig taalgebruik zorgen we ervoor dat uw publiek ook echt begrijpt wat u bedoelt. Hiervoor baseren we ons op de definities van de taalniveaus van de Raad van Europa. Deze taalniveaus zijn uitgegroeid tot een standaard, ook in Nederland. Van uitgevers in het onderwijs tot toezichthouders als de AFM. Ze gebruiken allemaal deze niveaus:

Laagste niveau

Hoogste niveau

A1

A2

B1

B2

C1

C2

De meeste schrijvers, sprekers en communicatieadviseurs zijn goed opgeleid en beheersen het Nederlands vaak op de hoogste niveaus. Dat geldt niet voor een groot deel van de bevolking. Dat komt meestal niet verder dan niveau B1 of B2. Dat is dan ook de norm voor begrijpelijke communicatie.

Texplain - instituut voor Taal & Communicatie